شستشوی نما

شستشوی نمای ساختمان با واتر جت قوی 250بار قدرت شستشوی نمای ساختمان با واتر جت کمک میکند کثیفی چند ساله به راحتی برود سیمان بعداز پایان کار …گرد خاک چند ساله شیشه های نما ساختمان نما های کمپوزیت به راحتی پاک میشوند ما تجربه کافی در این رشته داریم با کمترین قیمت…. شستشوی نما با طناب و ابر تی در این روش با استفاده از تکنیک راپل نمای شیشه یا کمپوزیت را با کمی اب وموادشوینده با ابر یا اسکاج شستشو کرده سپس با تی اب گیری کرده بعدبا دسمال مخصوص تمیز کرده

پیچ رولپلاک راپل

https://techstray.com