شاسی کشی نما

اجرای شاسی کشی نما و نکات کلیدی اجرای شاسی کشی

شاسی کشی نما  شاسی کشی نما یکی از مهم ترین مراحل در ساختمان سازی محسوب می شود. به فرآیند زیر سازی انواع سازه های فلزی شاسی کشی می گویند که سازه را در برابر عواملی مانند زلزله مقاوم می کند. این مرحله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر ... ادامه مطلب ...