طناب داینامیک

طناب داینامیک انتخاب مناسبی برای راپل کار است؟

طناب داینامیک طناب داینامیک به طناب هایی گفته می شود که قابلیت جذب نیروی حاصل از سقوط راپل کار را دارد. با جذب این انرژی از سقوط کامل او و برخورد راپل کار با زمین جلوگیری خواهد شد. به همین دلیل یک انتخاب مناسب برای او به شمار می رود. ... ادامه مطلب ...