نصب تور مرغی (رفع مزاحمت پرندگان)

برای رفع مزاحمت پرندگان نصب تور مرغی پیشنهاد میشود با تورهای گالوانیزه و مقاوم در پاسیودیده شده پرندگان لانه میکنن و ایجاد بوی بد صدا میکنن با تکنیک راپل انجام میشود با بهترین کیفیت.

 

پیچ رولپلاک راپل

https://techstray.com

09196155764