پیچ و رولپلاک نما در غرب تهران

پیچ و رولپلاک نما در غرب تهران

پیچ و رولپلاک نما در غرب تهران پیچ و رولپلاک نما در غرب تهران یکی از خدمات ساختمانی است که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش ریزش سنگ نما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. این روش با استفاده از پیچ و رولپلاک، سنگ‌های نما را به سازه ساختمان متصل ... ادامه مطلب ...
پیچ و رولپلاک نما در شرق تهران

پیچ و رولپلاک نما در شرق تهران

خدمات پیچ و رولپلاک نما در شرق تهران ساکنین ساختمان برای پیچ و رولپلاک نما در شرق تهران خودداری می‌نمایند! این یک دلیل عمده برای خسارات بسیار زیاد جانی و مالی است ! بارها و به دفعات دیده شده است که  خود ساکنین نسبت به این امر بی توجه بوده ... ادامه مطلب ...
پیچ رولپلاک نما با طناب

پیچ رولپلاک نما با طناب

پیچ رولپلاک نما با طناب پیچ رولپلاک نما با طناب یکی از روش‌های متداول برای تثبیت سنگ‌های نما است. این روش به ویژه در ساختمان‌های قدیمی که سنگ‌های نما به دلایل مختلفی مانند نفوذ آب، زلزله یا فرسودگی طبیعی شل شده‌اند،یا شکسته اند کاربرد دارد. روش پیچ رولپلاک نما با ... ادامه مطلب ...
e2056492 b13e 43ee a0bc cafd27660b33

پیچ و رولپلاک نمای سنگی

پیچ و رولپلاک نمای سنگی پیچ و رولپلاک نمای سنگی یک روش برای تثبیت سنگ های نما و جلوگیری از ریزش آنها است. این روش معمولاً در ساختمان هایی که سنگ های نما در آنها دچار لقی شده اند یا احتمال ریزش آنها وجود دارد، استفاده می شود. پیچ و ... ادامه مطلب ...