طناب راپل

طناب راپل چه مشخصاتی باید داشته باشد؟

ویژگی های اصلی طناب راپل طناب راپل یکی از حیاتی ترین ابزارهای مورد نیاز راپل کار است. راپل کاران برای قرار گرفتن در ارتفاع به ابزاری برای معلق نگه داشتن خود نیاز دارند. طناب راپل می تواند این وظیفه را به درستی انجام دهد اما به شرطی که به درستی ... ادامه مطلب ...