e2056492 b13e 43ee a0bc cafd27660b33

پیچ و رولپلاک نمای سنگی

پیچ و رولپلاک نمای سنگی پیچ و رولپلاک نمای سنگی یک روش برای تثبیت سنگ های نما و جلوگیری از ریزش آنها است. این روش معمولاً در ساختمان هایی که سنگ های نما در آنها دچار لقی شده اند یا احتمال ریزش آنها وجود دارد، استفاده می شود. پیچ و ... ادامه مطلب ...