نمای پوسته ای

نمای پوسته ای چه ویژگی هایی دارد؟

نمای پوسته ای نمای پوسته ای که از آن به عنوان نمای دو پوسته نیز یاد می شود نوع جدید و مدرنی از نما محسوب می شود که امروزه در برخی از مناطق توسعه یافته و پیشرفته جهان در حال اجراست. این نما که یکی از زیباترین نماها به شمار ... ادامه مطلب ...